BGC จับมือ KOMATSU ลงนามร่วมมือผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

“บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส” ร่วมมือทางธุรกิจกับ “บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์” พันธมิตรคู่ค้าที่ร่วมงานกันยาวนานกว่า 28 ปี เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเชิงรุก

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด พันธมิตรคู่ค้าที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเชิงรุก

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ระดับโลกแบบ One Stop Service การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด จึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสินจับมือกับทางโคมัตสุในการเช่ารถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) จำนวน 41 คัน ในครั้งนี้ เพราะมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี รถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) ของโคมัตสุ อีกทั้งยังตอบโจทย์แนวทางองค์กรที่มองหาการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบความยั่งยืนให้แก่โลกและธุรกิจของเราอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ BGC ไปถึงเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ครบวงจรในระดับโลกได้ในเร็ววัน”

นายนาโอกิ ซากุไร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญและแสดงถึงความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน นับแต่เริ่มต้นที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 จวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยแนวความคิดและวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันของทั้ง 2 องค์กรในการให้ความสำคัญของการเติบโตธุรกิจที่ต้องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความเติบโตที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) กำลังมุ่งสู่โมเดลธุรกิจ “Total Packaging Solutions” ตอกย้ำความเป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจรทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทางโคมัตสุมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนครั้งสำคัญ

ด้วยเทคโนโลยีรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) ของโคมัตสุที่ได้มีการพัฒนาและถูกออกแบบให้สามารถประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด มีความทนทานและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดการ ไม่แตกต่างจากรถยกประเภทเครื่องยนต์ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีเรื่องของการปล่อยไอเสีย สอดรับกับสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันต่อไป”

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/