TKC ราคาเปิดเทรดวันแรก 27 บาท เหนือจอง 50 %

TKC ราคาเปิดเทรดวันแรกที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ 50% จากราคาไอพีโอที่ 18 บาท ต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ “สยาม เตียวตรานนท์”ถือหุ้น41.16% ,บมจ.สกาย ไอซีที ถือ25.16% พร้อมพบ”ทิพย์ ดาลาล” CEO “ทริพเพิล ไอ” ถือหุ้นอันดับ8 ที่1.10% พบบิ๊กล็อต18.56 ล้านหุ้น

บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)วันนี้ (17 ม.ค.) โดยราคาเปิดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ 50% จากราคาไอพีโอ ที่ 18 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้น บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส(TKC) 16 รายการ จำนวน 18,560,000หุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 22.46 บาท มูลค่า 416.88 ล้านบาท

ทั้งนี้TKC เป็นผู้ให้บริการรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey project) ในงานวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารข้อมูล และความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยาวนานกว่า 18 ปี

 

โดยมีทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมระดับสากล และกลุ่มพันธมิตรบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei, Nokia และ Cisco จึงได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจัดหา ออกแบบและติดตั้งวิทยุสื่อสารดิจิทัล (Digital Trunk Radio) เฟส 1 และ 2 ให้บริการเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง

สำหรับโครงการ USO เฟส 1 และ 2 และงานติดตั้งวรจรกรองสัญญาณ (CAT Filter) โดย ณ 30 กันยายน 2564 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 2,346 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า และมีโอกาสเติบโตตามโครงการภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในอนาคต

TKC มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 222 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 78 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 58.50 ล้านหุ้น

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 11.70 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และ/ หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 7.80 ล้านหุ้น ในวันที่ 7, 10–11 มกราคม 2565 ราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,404 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,400 ล้านบาท

 

TKC มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มนายสยาม เตียวตรานนท์ ถือหุ้น 46.07% 2) บริษัท สกาย ไอซีทีจำกัด (มหาชน) (SKY) ถือหุ้น 25.16% 3) นางปิ่นปรียากร ชนม์พัทธ์เมธา และนางศิริรัตน์ สุขสมาน ถือหุ้นท่านละ 1.39% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E)

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน P/E เท่ากับ 17.54 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่ 1.03 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย