สรรพากรยกระดับบริการยื่นแบบฯ ภาษีบุคคลธรรมดา เพิ่มความสะดวก

กรมสรรพากรปรับโฉมใหม่ My Tax Account ยกระดับการให้บริการ ช่วยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 90 และภ.ง.ด. 91 สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลค่าลดหย่อนและเพิ่มบริการ รวม 13 รายการ

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้ต่อยอดและพัฒนาระบบ My Tax Account ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยในปีนี้ได้เพิ่มข้อมูลรายการค่าลดหย่อนใหม่ และเพิ่มบริการใหม่จากเดิมที่มีอยู่ 9 รายการ เพิ่มใหม่อีก 4 รายการ รวมเป็น 13 รายการ

ได้แก่ ข้อมูลค่าลดหย่อนครอบครัว ข้อมูลค่าลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย บริการตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 จำนวน 3 ปีภาษี บริการพิมพ์ข้อมูลภาพแบบและใบเสร็จรับเงินสำหรับการยื่นแบบปีภาษีปัจจุบันผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งได้เพิ่มข้อมูลเงินได้อีก 1 รายการ (จากเดิมที่มีเฉพาะเงินเดือนของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการที่นายจ้างมีการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบ GFMIS)

โดยได้เพิ่มข้อมูลเงินเดือนกลุ่มเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่นายจ้างนำส่งให้กรมสรรพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์* ซึ่งผู้เสียภาษีที่ใช้บริการสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล เพราะกรมสรรพากรได้วางระบบการยืนยันตัวตนเมื่อเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่สมัครใช้บริการกับกรมสรรพากร ตามด้วยการระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งเข้าถึงรหัส One Time Password (OTP) ทุกครั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กรมสรรพากรได้เพิ่ม ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในระบบ My Tax Account ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย NDID

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ปรับปรุงระบบข้อมูล และบริการเดิมให้ทันสมัยและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการและค่าลดหย่อน จะถูกเตรียมให้สำหรับการยื่นแบบผ่านระบบ New e-Filing เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กำลัง จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) ประจำปีภาษี 2564 ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

หรือผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบออนไลน์ (e-Filing) เว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th จะได้ขยายเวลายื่นแบบฯ ออกไปอีก 8 วัน ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565”

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/