ดีเดย์ วันที่ 3 เดือน 3 วอแรนต์ EE-W1 เข้าเทรดในตลท.

ผู้ถือหุ้น EE ครึกครื้น หลังตลาดหลักทรัพย์ ประกาศรับวอแรนต์ EE-W1 เข้าเทรดวันที่ 3 เดือน 3 นี้ พร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี มุ่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจกัญชงครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ และปลายน้ำ

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ระบุว่า ตลท.รับหลักรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนซ์)ของบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ EE ครั้งที่ 1 หรือ EE-W1 จำนวน 1,389,975,988 หน่วย โดยจะเริ่มซื้อขายวันที่ 3 เดือน 3 นี้ (3 มีนาคม 2565) มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (22 กุมภาพันธ์ 2565) สามารถใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายวันที่ 10 มี.ค. 2568

 

ทั้งนี้ EE ได้เข้าซื้อหุ้น “ แคนนาบิซ เวย์ “ หรือ CW จำนวน 800,000 หุ้นสัดส่วน 80% ประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง จากบริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 650 ล้านบาทในช่วงก.ย.ปี 2564 และปลายปี 2564 ได้ใบอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง ทำให้เดินหน้าเพาะปลูกในเฟสแรกทันที 30,000 ต้น ใช้ระยะเวลาเพาะปลูก 2-3 เดือนสามารถขายผลผลิตได้เลย ด้วยการศึกษาและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลผลิตทั้งหมดมีคำสั่งซื้อรองรับและพร้อมรับรู้รายได้ภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565

ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ EE มุ่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจกัญชงครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านเทคโนโลยีด้านการเกษตร (Smart Farming) และการสกัด มาผนวกกับทีมงานวิจัยด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมรวมเข้าด้วยกันและนำสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 

อุตสาหกรรมต้นน้ำ ผ่านการลงทุนกัญชง กับ CW เจ้าของโรงเรือน Green ซึ่งปลูก crop (รอบการปลูก) แรกจำนวน 50,000 ต้น แบ่งเป็น indoor และ outdoor อย่างละ 30,000 และ 20,000ต้น ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะได้ช่อดอกแห้งไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาขายประมาณ 15,000 บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่าการผลิตจะมีสาร CBD ไม่น้อยกว่า 15% ทั้งนี้ชคาดว่าจะสามารถปลูกได้ประมาณ 3-4 crop ต่อปี คิดเป็นประมาณการรายได้ไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาทต่อปี สำหรับโครงการ CW

อุตสาหกรรมกลางน้ำ ที่ปัจจุบันเได้ศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า จะใช้เทคโนโลยีอะไร เหลือเพียงสรุปรายละเอียดเรื่องพันธมิตร รวมถึงเรื่องอุปกรณ์ สเปกเครื่องสกัดอีกเล็กน้อย โดยตั้งเป้าแถลงถึงโครงการสกัดกลางน้ำในไตรมาส 2 และคาดว่าจะสร้างรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2565

 

อุตสาหกรรมปลายน้ำ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงสุขภาพ Premium Supplement Products ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงสุดหากเทียบกับประเภทอื่นๆ และมีคุณภาพตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในระดับพรีเมียม (Premium Class)โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้สู่ตลาดภายในปี 2566 หรือเมื่อ supply ของวัตถุดิบหรือสารสกัดจากกัญชงในโครงการต้นน้ำของกลุ่มบริษัท EE มีปริมาณและเสถียรภาพมากพอ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market